Tere külaline, võite sisse logida või luua uue konto.

Kontakt +372 55 913 319 / +372 55 536 159
(E-R 10:00 - 17:30)

Keel  Estonian  Finnish  English
usaldusvaarneettevote
Eesti E-kaubanduse liit
Otsi
0 toode(t) - 0.00€
Teie ostukorv on tühi!

Tööriista rent

Nimetus Hind (EUR/p) Hind km-iga (EUR/p)
Elektrigeneraator 2,7kW - 220V / 380V (bensiin) 11.- 13,20.-
Elektrigeneraator 5,5kW - 220V / 380V (diisel) 15.- 18.-
Kõrgsurvepesur Kärcher 160bar / 600L/h - 220V 12.- 14,40.-

 

Renditingimused (uuend. 05.04.2013)

 

RENDIAEG, RENDITASU
 
 • Arvestuslik rendiaeg algab sõltumata kellaajast renditud vara rendilevõtjale väljastamise päevast ja lõppeb päeval, mil see tagastatakse rendiandjale, nimetatud päevad kaasa arvatud, kui ei ole  teisiti kokku lepitud.
 • Rendiaja sisse ei arvestata pühapäevi ja riiklikke pühasid, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
 • Kui tähtajalise rendilepingu korral rendilevõtja pikendab rendiaega ilma rendileandja nõusolekuta, lisandub lepingujärgse tähtaja ületanud iga päeva renditasule 10%.
 • Renditasuks on hinnakirjajärgne või kokkulepitud hind, mis fikseeritakse lepingus.
 • Renditasu makstakse vastavalt kokkuleppele ette või peale seade tagastamist kas sularahas või ülekandega 7 päeva jooksul peale arve väljastamist. Tähtajaks tasumata arvete korral on rendileandjal õigus sisse nõuda viivistasu 0,5% iga viivitatud päeva eest.
 • Rendileandjal on õigus nõuda renditava vara eest rentijalt tagatisraha, mis peale vara tagastamist tagstatakse kogu ulatuses rentijale.
 • Renditasu ei sisalda kulutusi renditud vara transpordile, monteerimisele ning kulusid kütusele, määrdeainetele ja elektrienergiale.
 
 
VASTUTUSED, KOHUSTUSED
 
 • Rendileandja on kohustatud väljastama töökorras seadme. Renditud seade loetakse töökorras olevana väljastatuks, kui sellekohaseid pretensioone ei ole rentnik esitanud sama tööpäeva jooksul.
 • Rendileandja ei vastuta tööohtuseeskirjade ja kahjude eest, mida renditud vara võib põhjustada vääral kasutamisel rentniku poolt.
 • Renditud vara hävimesel või kadumisel on rentnik kohustatud hüvitama rendiandjale asemele ostetava uue vara maksumuse.
 • Rentnik on kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud renditud vara hooletu või väära kasutamise korral.
 • Rentnikul ei ole õigus ilma rendileandja loata loovutada kolmandatele isikutele rendilepingut ja renditud vara.
 • Rentnik on kohustatud renditud vara tagastama puhastatult, vastasel korral tuleb tal tasuda puhastuskulu.(oleneb määrdumise ulatusest)
 • Kui rentnik rikub renditingimusi on rendileandjal õigus leping ühepoolselt lõpetada, kusjuures rendileandja ei pea tagastama ettemakstud renditasu.
 • Kõik rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.


RENDILEPING

 • Rendilepingu põhja leiad siit