Takuu ja myyntiehdot - MT Shop

Takuu ja myyntiehdot

Kaikilla www.mts.ee (MT Shop) -verkkokaupasta ostetuilla uusilla tuotteilla on vähintään 24 kuukauden takuu yksityishenkilölle, oikeushenkilön tapauksessa on voimassa valmistajan määrittämä takuuaika. Mikäli meiltä ostetuissa tuotteissa on ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä rajavastuuyhtiöön KMS Projektiabi OÜ puhelimitse +372 58 60 88 00 tai sähköpostitse info@mts.ee

 

Jotta voimme palvella sinua nopeammin takuukysymyksissä, pyydämme ennen soittamista tai kirjoittamista tarkistamaan seuraavat tiedot: 

1. Lasku tai tilauksen numero

2. Ostetun tuotteen sarjanumero eli S/N (jos löytyy) 

1.     Takuu

1.1      KMS Projektiabi OÜ:n tuotteilla on valmistajan myöntämät takuuehdot ja takuumenettelyt, se ei itse tee laitteille takuukorjausta. Jos Virossa ei ole valtuutettua huoltoliikettä, huolto suoritetaan KMS Projektiabi OÜ:n kautta maahantuojan tai tuotantolaitoksen kautta.

1.2 Takuutodistuksena asiakkaalle toimivat KMS Projektiabi OÜ:n lasku ja laite, jonka sarjanumero on vahingoittumaton. Jos laitteen sarjanumero on vaurioitunut tai lukukelvoton, huoltoliikkeellä on oikeus kieltäytyä ilmaisesta takuukorjauksesta.

 2.     Takuuaika

2.1      Kaikilla www.mts.ee -verkkokaupassa myydyillä tuotteilla on yksityisille kuluttajille vähintään 24 kuukauden takuu. Oikeushenkilöille on voimassa valmistajan myöntämä takuuaika.

2.2 Takuun voimassaolo alkaa tuotteen toimittamisesta ostajalle.

2.3 Takuuaika keskeytetään, kun ostaja ei voi käyttää tavaraa sopimuksen ehtojen noudattamatta jättämisen vuoksi, josta on vastuussa myyntitakuun antaja (takuukorjauksen aika).

2.4 Takuuajan pituuden ja vastaus- tai huoltoajan pituuden määrittää tavaran maahantuoja.

2.5 Tuotteen mukana toimitettu takuutodistus on säilytettävä, jota ilman takuu ei ole voimassa!

3.     Takuukorjausten suorittaminen

3.1      Takuukorjaukset suorittaa valmistajan huoltoliike. Jos Virossa ei ole valtuutettua huoltoliikettä, huolto suoritetaan KMS Projektiabi OÜ:n kautta maahantuojan tai tuotantolaitoksen kautta.

3.2 Takuu- ja huoltoasioissa ole yhteydessä KMS Projektiabi OÜ:n asiakaspalveluun soittamalla +372 58 60 88 00 tai osoitteessa info@mts.ee

3.3 Jos laitteen korjaaminen takuuaikana osoittautuu mahdottomaksi ja sen tuotanto on lopetettu, vaihdetaan tuote ominaisuuksiltaan vastaavaan tai parempaan tuotteeseen. Jos ostaja ei suostu vaihtoon, hänellä on oikeus perääntyä myyntisopimuksesta.

3.4 Takuusta johtuvien oikeuksien lisäksi kuluttajalla on myös muita laista johtuvia oikeuksia (esim. oikeus esittää vaatimuksia Viron velvoiteoikeuslain 218 § 2 momentin nojalla).

4.     Takuun piiriin ei kuuluu

4.1      Kulutusosat (paristot, värikasetit, tulostinpäät, levykkeet, CD -levyt, hiirimatot jne.) sekä pakkaukset ja asiakirjat.

4.2 Käyttäjän tiedot, jotka ovat kadonneet laitevian tai takuukorjauksen vuoksi. Tietojen varmuuskopiointi ennen tuotteen takuukorjausta on asiakkaan vastuulla.

4.3 Ohjelmisto, mukaan lukien laitteeseen esiasennetut ohjelmistot ja ohjelmiston aiheuttamat toimintahäiriöt.

4.4 Tahattomasta tai tahallisesta fyysisestä vaurioittamisesta tai laitteen sisäpuolelle tunkeutuneiden vieraiden esineiden, nesteiden, hyönteisten, liiallisen pölyn jne. johtuvat toimintahäiriöt ja fyysiset vauriot.

4.5 Toimintahäiriöt ja fyysiset vauriot, jotka johtuvat viallisista sähköjärjestelmistä (maadoitusjohdon puuttuminen, jne.´), sähkökatkoksesta tai verkon jännitteen vaihteluista.

4.6 Muiden kuin alkuperäisten osien tai sopimattomien lisävarusteiden käytön aiheuttamat toimintahäiriöt ja fyysiset vauriot.

4.7 Laitteen epäasianmukaisesta käytöstä ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvat toimintahäiriöt (tuotteen käyttö epätavallisissa ympäristöolosuhteissa).

5.     Takuu ei ole voimassa jos:

5.1       tuotteelle on aiheutettu fyysisiä vaurioita tai sitä on huollettu väärin.

5.2 tuotteen käyttöohjeessa mainittuja sääntöjä tai käyttöehtoja on rikottu tai tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti.

5.3 olet yrittänyt korjata tuotteen itse tai sen on tehnyt KMS Projektiabi OÜ:lle tuntematon kolmas osapuoli.

5.4 tuotteen sarjanumero tai tuotenumero on vaurioitunut tai lukukelvoton.

5.5 Takuu ei koske luonnollisesti kuluneita laitteita ja niiden osia. 

6.     Palautusoikeus

6.1      Voit palauttaa (yksityishenkilö) tilaamasi tuotteen julkaisematta palautuksen syytä 14 vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. 14 päivän ostosopimuksen peruutus ei koske yrityksiä (juridinen henkilö).

6.2 Palautettavan tuotteen tilan huononemisen yhteydessä kuluttaja vastaa tuotteen käytöstä johtuvasta arvon alenemisesta vain, jos hän on käyttänyt tuotetta muulla tavalla kuin mitä on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi. Tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi kuluttajan on käsiteltävä ja käytettävä tuotetta vain siten kuin hänelle olisi tavallisesti sallittua tehdä sitä myymälässä, eli palautettu tuote on ehkä poistettu pakkauksesta ja tarkastettu, mutta palautettavan tuotteen on oltava uusi, käyttämätön ja myös kaikkien lappujen ja hintamerkintöjen tulee olla paikoillaan.

6.3 Palauttaakseen tavaran asiakkaan on laadittava kirjallinen palautuslomake ja lähetettävä se osoitteeseen info@mts.ee viimeistään 14 päivän kuluttua tavaroiden vastaanottamisesta. Palautuslomakkeen löydät tästä.

6.4 Myyjä (MT SHOP / KMS Projektiabi OÜ) ei sitoudu ostamaan takaisin tehtaalta tai ulkopuolisilta tavarantoimittajilta asiakkaan suostumuksella erityisesti asiakkaalle tilattuja vähän liikkuvia tavaroita. Tämä pätee sekä kirjallisen että suullisen sopimuksen perusteella riippumatta siitä, onko asiakas yksityishenkilö vai oikeushenkilö.

6.5 Kuluttajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai todistaa kuitilla, että hän on luovuttanut tavarat logistiikkayritykselle edellä mainitun ajanjakson aikana.

6.6 Palautuskulut maksaa 100 % asiakas.

6.7 Vastaanotettuaan peruutushakemuksen MT Shop palauttaa kuluttajalle välittömästi, mutta viimeistään 2-7 päivän kuluttua, kaikki kuluttajalta sopimuksen nojalla saamat maksut, muun muassa kuluttajan käyttämän toimitustavan kulut, ellei kuluttaja ole nimenomaisesti valinnut muuta toimitustapaa kuin yrityksen tarjoamaa halvinta toimitustapaa, jolloin MT Shopin ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kuluja, jotka ylittävät tavanomaisen toimitustavan kustannukset. Tavaran palauttamiseen liittyvät kustannukset ovat asiakkaan vastuulla, jollei toisin ole sovittu.

7.     Valitusmenettely

7.1      MT Shop vastaa ostajalle myytyjen tavaroiden sopimusehtojen noudattamatta jättämisestä tai puutteesta, joka oli olemassa jo tavaran luovutuksen yhteydessä ja joka ilmenee enintään kahden vuoden kuluessa tavaran luovuttamisesta ostajalle. Siitä ensimmäisen vuoden kuluessa tavaran luovuttamisesta ostajalle oletetaan, että vika oli olemassa jo tavaran luovuttamisen yhteydessä. Tämän oletuksen kumoaminen on myyjän velvollisuus.

7.2 Kuluttajalla on oikeus puutteen ilmetessä kääntyä viimeistään kahden kuukauden kuluessa MT Shopin puoleen esittämällä lasku, jonka perusteella tavara on maksettu.

7.3 Jos tuotteessa ilmenee vikoja, pyydämme lopettamaan tuotteen käytön.

7.4 Viallisen tuotteen korjaamisesta tai korvaamisesta sopivat kuluttaja ja MT Shop keskenään. Tuotteen korjaamisesta tai korvaamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa myyjä.

7.5 MT Shop ei ole vastuussa kuluttajan syystä tuotteessa aiheutuneista puutteista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä varastoinnista tai käyttötarkoituksen vastaisen käytön seurauksena.

7.6 Tuotteen vaatimustenvastaisuuden tai puutteiden ilmetessä pyydämme lähettämään vaatimuksen sähköpostiosoitteeseen info@mts.ee, jossa ilmoitetaan tilauksen tekijän nimi, yhteyspuhelin, tilauksen numero ja tarkka kuvaus tuotteen vaatimustenvastaisuudesta tai puutteesta.

7.7 Valitus tuotteen vaatimustenvastaisuuden tai puutteiden havaitsemisesta on esitettävä kahden kuukauden kuluessa tuotteen vaatimustenvastaisuuden tai puutteen havaitsemisesta.

7.8 Kaikki vaatimukset käsitellään ja kuluttajaan otetaan yhteyttä mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

7.9 Kuluttajalla on oikeus vaatia myyjältä ostohinnan alentamista tai sopimuksen irtisanomista ja saada tavarasta rahat takaisin, jos myyjä ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tavaraa, tavaran korjaus tai vaihto epäonnistuu tai myyjä ei ole korjannut tavaroiden puutetta kohtuullisessa ajassa tai kuluttajalle on aiheutunut kohtuutonta haittaa.

8.     Pakottava este

8.1 MT Shop ei ole vastuussa tilaajalle aiheutuneista vahingoista tai tavaroiden toimituksen viivästymisestä, jos vahinko tai tavaroiden toimituksen viivästyminen johtuu olosuhteista, joihin MT Shop ei voinut vaikuttaa tai joita se ei voinut ennakoida.

9.     Asiakkaan oikeus valittaa Kuluttajariitalautakunnalle(www.komisjon.ee)

9.1      Jos valituksesi MT Shopille ei tuota toivomaasi tulosta tai et ole samaa mieltä MT Shopin tarjoamasta ratkaisusta ja olet sitä mieltä, että oikeuksiasi on loukattu tai etujasi on vahingoitettu, voit tehdä valituksen Kuluttajariitalautakunnalle Kuluttajansuojan ja teknisen valvonnan viraston kautta tai tuomioistuimessa. Voit tehdä valituksen itse tai edustajasi kautta. Kuluttajariitalautakunnan tiedot ovat saatavilla Kuluttajansuojan ja teknisen valvonnan viraston kotisivulla (www.ttja.ee), mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioissa, käänny Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen. Menettelyä koskeviin edellytyksiin voit tutustua ja esittää hakemuksen tässä. Kuluttajariitalautakunta on toimivaltainen ratkaisemaan ostajan ja myyjän välisestä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet. Ostajan valituksen käsittely Kuluttajariitalautakunnassa on maksutonta. EU:n kuluttajariitojen ratkaisemiseksi voi tutustua myös verkkosivustoon.

10.  Www.mts.ee, mukaan lukien MT Shop, on KMS Projektiabi OÜ:n tavaramerkki. KMS Projektiabi OÜ virallinen osoite on Osmussaare 4, Tallinn, 13811, Viro. Tästä osoitteesta ei ole mahdollista hakea tilattuja tuotteita tai kysyä tuotteita, palveluja tai tilauksia koskevia muita tietoja!

11.  Ostajan ja myyjän (KMS Projektiabi OÜ) välinen osto- ja myyntisopimus tulee voimaan laskun maksamisesta.

12.  Tavarat maksetaan laskulla (pankkisiirto), pankkilinkillä, osamaksulla, pankkikortilla tai e-laskulla (Fitek). Kaikki MT Shopin verkkokaupan hinnat sisältävät 20% arvonlisäveron.

13.  Ellei toisin sovita, hintatarjoukset ovat yleensä voimassa 7 päivää.

14.  Jos tuote hankitaan luotolla (osamaksulla), kuluttajan katsotaan vetäytyneen liittyvästä kulutusluottosopimuksesta Viron velvoiteoikeuslain 57 § nojalla, jos kuluttaja vetäytyy myynti- tai palvelusopimuksesta Viron velvoiteoikeuslain 56 § perusteella.

15.  Sopimuksen vähimmäiskesto ilmoitetaan jokaiselle ostajalle erikseen myynti- ja ostotapahtuman erityispiirteiden mukaisesti.

16.  Viron siviililain yleisen osan 90 § 1 momentin mukaan MT Shop voi yksipuolisesti peruuttaa kaupan ja palauttaa asiakkaalle maksetun summan, jos kauppa on suoritettu olennaisen virheen seurauksena (järjestelmävirhe, toimitus- (varasto)virhe, esim. hinta huomattavasti alle markkinahinnan, virheellinen varastomäärä jne.) tai jostain muusta syystä, jota myyjä ei voinut ennakoida.

17.  Voit lukea lisää MT Shopin tietosuojakäytännöstä tästä

 

Toivotamme Sinulle miellyttäviä ja rentouttavia ostoshetkiä!

MT Shop

MT Shop © 2023